Paremb ülekohut kanda kui tetä.

Piiriäärse piirkonna uuring, koostatud 2005-2006

Riigikantselei tellimisel viis MTÜ Setomaa Valdade Liit 1.augustist 2005 - 31. märtsini 2006 läbi uuringu eesmärgiga saada detailne ülevaade piiriäärse piirkonna (Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Vastseliina ja Värska) sotsiaalsete, kultuuriliste ja majandusliku jätkusuutlikkusega seotud probleemide ning Setomaa tegeliku olukorra kohta.

2005. aasta lõpus küsitleti kokku 3002 leibkonda Eesti kuuest piiriäärsest vallast ning 259 leibkonda Petseri rajoonist (VF). Küsitlusel saadud andmeid on põhjalikult analüüsitud neljast aspektist - leibkonnad ja 6 valla sotsiaal-demograafiline olukord, tööturg ja noored, hoiakud ja identiteet, keel ja kultuur. Eraldi ülevaade on koostatud Ida-Petserimaa olukorra kohta.

Ülevaade uuringu teostamisest ning valminud analüüsid on avaldatud vabaks kasutamiseks. Materjalide kasutamisel tuleb viidata, et tegemist on Setomaa Valdade Liidu 2005. aastal läbi viidud uuringuga piiriäärse piirkonna olukorrast.

Sissejuhatus: Kuue piiriäärse valla olukorra uuring
Kuue valla sotsiaal-demograafiline olukord
Tööturg ja noored
Hoiakud ja identiteet
Keel ja kultuur
Ida-Petserimaa