Tõrõlõ' vai taplõ', hüvvä sõnna õks ots lätt.

Seto Lauluselts Ilolang

Seto Lauluseltsi Ilolang esimene kokkusaamine oli 2012. aasta septembris Nõo Kultuurimajas. Lauluseltsi kutsus kokku Maria Noormets. Esimesele kokkusaamisele tuli 8 seto juurtega naist.

Pärast kolme kuud leelolaulu harjutamist toimus 5. jaanuaril 2013 enneolematu setokeelne-meelne üritus Nõo valla rahvale ja Tartumaa setodele.

Koor hakkas jõuliselt kasvama, kutseid esinemisteks tuli üle Tartumaa ja kaugemaltki. 2017. aasta alguseks on kooris liikmeid juba 19, lisaks juhendaja. Liitujaid oleks veelgi, kahjuks ei saa koori lõhki ajada.

Koor on juba lühikese tegutsemisaja jooksul osalenud väga paljudel üritustel.

  • 2013. aastal osales Ilolang Leelopäeval, Kuningriigipäeval, Mihklipäeval, Radaja festivalil, leelokoori Sõsarõ juubelil, Kullakõsõ 10. aastapäeval Põltsamaal, Põlva seltsi aastapäeval.
  • Peale selle enda korraldatud üritused Nõos: Kadripäev,aastapäev jne.
  • 2014. aastal toimus esimene käsitööpäev (istjad), millele hiljem järgnesid näitus ja kontsert. Ilolang osales Poolas Kielces Europeadel, Kuningriigipäeval, Radaja festivalil, Mihklipäeval, klubiõhtul Ilmatsalus, aastapäeva tähistamisel.
  • 2015. aastal tähistati Ilolanga aastapäeva koos soome-ugri kultuuripealinna sümbolinnu – Tsirguga. Ilolang osales laulupäeval Rõngus, Seto talo avamisel Eesti Vabaõhumuuseumis, Kuningriigipäeval, Mihklipäeval, Põlva seltsi 10. aastapäeval, Radaja festivalil; rallil Estonia. Aastapäeva tähistas Ilolang näidendiga ,,Kos’ahk’auk’’. Aasta tähtsaim saavutus oli cd ÜTS KOTUS ILMAPÄÄL väljaandmine.
  • 2016. aasta algas tempokalt. Aastapäeva tähistati etendusega ,,Kodokaeminõ’’. Valmistutakse järgmiseks etteasteks ,,Seto pulm’’.

Setode tegevust Nõos ja Tartumaal hinnatakse kõrgelt. Kahe koori eestvedajat-juhendajat Maria Noormetsa on lausa kahel korral esitatud Nõo valla aasta tegija nominendiks ning 2017. aastal andis Rahvakultuuri Keskuse tänukirija tehtud töö eest.

Kontakt: Maria Noormets, maria.noormets@mail.ee, 53449761