Hüä tüü, hüä palk.

Verska naase´

Oleme noored Värska kandi naised. Koos laulame 2008. aasta kevadest, kuid mitmed meist on seto laule laulnud juba lapsepõlvest saadik. Laulame põhiliselt Põhja-Setomaa kuulsate lauluemade, aga ka oma vanaemade
laule.

Meid köidab seto vanapärane laulmisstiil, mida omandame arhiivisalvestuste järgi. Nii on meil võimalik seto leelot õppida otse tunnustatud seto laulikute ja nende kooride käest, vaatamata sellele, et nad on siit ilmast lahkunud juba enne meie sündi. Ainulaadses seto vanas helireas lauludel on harjumatu, kuid lummav kõla. Uuemate lauludega võrreldes on vanades lauludes elu – lauljad suhtlevad omavahel sõnade ja viiside keeles, iga esitus on kordumatu. Kõik varieerivad ja improviseerivad traditsiooni piires. Laulusõnad ei ole kunagi lõplikud, alati saab värsse juurde mõelda või ümber öelda.
Setod hindavad uute lauluvärsside loomise oskust väga kõrgelt. Mida rohkem me vanu laule laulame, seda enam tärkab meie hulgast uusi sõnaseadjaid. Meie jaoks on oluline, et seto leelo ei elaks ainult kontserdilavadel, vaid kõlaks ka loomulikus keskkonnas seto pühadel ja pidudel, kodus käsitööd tehes ning lastega lauldes ja mängides.

2012.aastal anti välja cd Tsõõri, tsõõrigõ´ sõsarõ´.
Kuula:
1. Kar´alaul
2. Jaanilaul
3. Käsikivilaul
4. Kalmunäio
5. Kul´atamisõ laul
6. Hähkämine
7. Mõrs´aikk