Aig om, sõs ei tunnõ jumalat, ku aig tulõ, sis kummardas kunnalõ jalga.