Ku' ette tiiasi, siss hauda satasigi-i.

Laanõtsirk: Karjalaul 1

KARJALAUL

Lae laul alla MP3 formaadis

Tulgõ üles, tuharuhe´, joo-joo
saagõ mõtsa, savipaa´,
aig om karja mõtsa aia´.
Mõtsah müüg jo hurjolehma,
Mõtsah tänit täholehmä,
Kaoma nakas kiräslehma,
Juuskma nakas jutiklehmä.
Tulgõ üles, tuharuhe,
Saagõ mõtsa, savipaa´,
Aig om karja mõtsa aia´.

Laulab laste leelokoor Laanõtsirk. Iistütleja Ämariku Evelin, killõ Saarõ Karin.
Laulu lindistas 19. aprillil 2007 Värska Kultuurikeskuses Jaan Tamm Eesti Kirjandusmuuseumist. Laul on avaldatud laste leelokoori Laanõtsirk 2007. aastal välja antud plaadil Õgal tsirgul uma laul.
Plaadi väljaandmist toetasid Värska Gümnaasium, Setomaa riiklik kultuuriprogramm, Värska Kultuurikeskus.