Rao' ku raud om kuum.

Laanõtsirk: Lello - lello

LELLJO – LELLJO

Lae laul alla MP3 formaadis

Lelljo, lelljo leibä pallo,
olõ-õs kohe kotti panda.
Panni paju ossa pääle,
liidi lepä lehe ala.
Varõsõ säält varastiva,
karjusõ är kanniva.
Lelljo jäigi leeväst ilma!

Laulab laste leelokoor Laanõtsirk. Iistütleja Metsakaevu Liis.
Laulu lindistas 19. aprillil 2007 Värska Kultuurikeskuses Jaan Tamm Eesti Kirjandusmuuseumist. Laul on avaldatud laste leelokoori Laanõtsirk 2007. aastal välja antud plaadil Õgal tsirgul uma laul.
Plaadi väljaandmist toetasid Värska Gümnaasium, Setomaa riiklik kultuuriprogramm, Värska Kultuurikeskus.