Varra om koolta, mitte üles tulla.

Laanõtsirk: Mina lätsi mõtsa

MINA LÄTSI MÕTSA

Lae laul alla MP3 formaadis

Mina lätsi mõtsa, kavaluisi kaema.
oeh imet, võeh imet,
imet, mis oll mõtsa seeh
Mõtsah tüüd tetti, suurt pito peeti:
pini oll pido peremiis,
kass oll lavva katja,
tsiga sääd sängü, lammas hällüt latsi,
põdõr mõskõ põrmandut, hopõn pühke huulitsat,
harak aiõ haku ahju, varõs küdsi vatsku,
susi surbõ terri, karo tampõ kamma,
hiir korjas hernit, rott kiit ruuga,
rott kiit ruuga, lääs vett tuuma,
kästi oinal vett tuvva´
oinas laisk õs lää´,
oinas ütel: mää, mää,
küll ma hummõn lää, lää,
orrav jagi ollut, lehm jorot laulu,
kurg mänge viiolit,
jänes tandsõ tangot,
rebäsel oll ristjatse,
kana käve kaejatsil.

Laulab laste leelokoor Laanõtsirk. Iistütleja Heimari Maarja, killõ Saarõ Karin.
Laulu lindistas 19. aprillil 2007 Värska Kultuurikeskuses Jaan Tamm Eesti Kirjandusmuuseumist. Laul on avaldatud laste leelokoori Laanõtsirk 2007. aastal välja antud plaadil Õgal tsirgul uma laul.
Plaadi väljaandmist toetasid Värska Gümnaasium, Setomaa riiklik kultuuriprogramm, Värska Kultuurikeskus.