Paremb auga koolda ku häüga ellä.

Laanõtsirk: Tsii, tsii tsirgukõnõ

TSII, TSII, TSIRGUKÕNÕ

Lae laul alla MP3 formaadis

Tsii, tsii tsirgukõnõ,
kos sull kulljal pesäkene?
Vaarkoh varva pääl,
korgõ kuusõ ossa pääl.
Kos tuu kuusk jäie?
Vanamiis ragi ärä.
Kost uu vanamiis jäie?
Ärä kuuli.
Koes timmä matõti?
Põllu pikä pindre ala.
Kost uu pinnär jäie?
Härg kündse ärä.
Kost uu härg jäie?
Susi sei ärä.
Kos tuu susi jäie?
Pilliruugu pagõsi.
Kost uu pilliruug jäie?
Vikaht niite ärä.
Kost uu vikaht jäie?
Kivi lõi katski.
Kost uu kivi jäie?
Merre viirdü.
Kost uu meri jäie?
Kikas jeie ärä.
Kost uu kikas jäie?
Taivahe linnas.
Mingas sinnä perrä mindäs?
Tulitsidõ tungõldõga´,
Vasitsidõ vangõrdõga´.

Laulab laste leelokoor Laanõtsirk. Iistütleja´ Kudre Daisy ja Kudre Doris.
Laulu lindistas 19. aprillil 2007 Värska Kultuurikeskuses Jaan Tamm Eesti Kirjandusmuuseumist. Laul on avaldatud laste leelokoori Laanõtsirk 2007. aastal välja antud plaadil Õgal tsirgul uma laul.
Plaadi väljaandmist toetasid Värska Gümnaasium, Setomaa riiklik kultuuriprogramm, Värska Kultuurikeskus.