Virka tiit, vussi lätt

Laanõtsirk: Unõlaul 2

UNÕLAUL

Lae laul alla MP3 formaadis

Ää õks, mamma marjakõnõ, ää-äh
tudu, mamma tuvikõnõ, ää-äh
Kasu, kasu karusõst,
vinnü vitsa võtijast.
Kiresk müüg meil keti otsah,
karesk müüg meil kabla otsah.
Kuna kasut karusõst,
vinnüt vitsa võtjast?
Pääses karesk kabla otsast,
pääses kiresk keti otsast.
Maka, maka, marjakõnõ,
tudu, mamma tuvikõnõ.
Kasu kanga kudajast,
peenjo langa tegijast.
Maka, maka, marjakõnõ,
tudu, tudu, tuvikõnõ.
Sis sa kasut karjusõst,
vinnüt vitsa võtijast.

Laulab laste leelokoor Laanõtsirk. Iistütleja Kudre Daisy.
Laulu lindistas 19. aprillil 2007 Värska Kultuurikeskuses Jaan Tamm Eesti Kirjandusmuuseumist. Laul on avaldatud laste leelokoori Laanõtsirk 2007. aastal välja antud plaadil Õgal tsirgul uma laul.
Plaadi väljaandmist toetasid Värska Gümnaasium, Setomaa riiklik kultuuriprogramm, Värska Kultuurikeskus.