Hüä perse' õks pingi löüd.

Leelokoor Helmekaala

Võrus tegutsev leelokoor "Helmekaala" sai 2005. aastal pärimuskultuuri auhinna. Kõrge tunnustuse teenis leelokoor sihipärase ja tulemusliku loomingulise tegevuse eest seto folklooripärandi hoidmisel ja edasikandmisel.

"Helmekaala" sünniaega loetakse esimesest esinemisest 2. augustil 1986 seto leelopäeval Obinitsas. Siis avati seal Lauluema kuju.

"Helmekaala" on tutvustanud seto kultuuri Komis, Saksamaal, Soomes, Rootsis. Praeguseks on kooril valminud kaks laserplaati, kummalgi 14 laulu. Hulk laule nendel plaatidel on Anna Linnupuu loodud.

1992. aastal saadi Hamburgi heategevusfondilt Euroopa rahvakunsti preemia ja küllakutse Saksamaale esinema. 2001. aastal premeeris Eesti Kultuurkapitali Võru ekspertgrupp leelokoori "Helmekaala" seto kultuuripärandi järjepideva ja eduka viljelemise eest. 2002. aastal sai Anna Linnupuu Vabariigi Presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi.