Jummal jätä-äi toole tasomata, kiü keeletu iist kõneles, pümme iist kivi kõrvale viskas.

Leelokoor Kullakõsõ

Leelokoor Kullakõsõ on loodud Põltsamaal 2003. aastal. Kokkukutsujaks ja juhendajaks oli Maria Noormets.

Põltsamaal tegutses koor 10 aastat. Selle aja sees oli vägagi tähtsaid üritusi terve seto kogukonna jaoks. Aastal 2008 istutati Peko tamm Ants Paju loodud Sõpruse parki. Selle kohta ütles nüüdseks manalasse läinud Ants Paju, et ta on kõike näinud, aga midagi nii ilusat ei olnud ta seal pargis veel näinud. 2013. aastal asetati Peko kivi tamme jalamile, mis jäi ka viimaseks ürituseks Põltsamaal.

Maria Noormetsa asus elama Nõkku ja koori tegevus jäi Põltsamaal seisma, sest keegi ei võtnud seal juhendamist üle. Kuid leelokoor Kullakõsõ pole kuhugi kadunud, vaid tegutseb Nõos edasi.

Koor on 12-liikmeline ja juhendajaks ikka Maria Noormets. Vahe Põltsamaal tegutsenud kooriga on selles, et Nõos on kooriliikmeteks lapsed, mõnel ka julgustuseks ka ema kaasas. Peale laulmise-tantsimise tegeldakse seto keele kirjutamise-lugemisega. Leelokoor Kullakõsõ esineb hooldekodudes, lasteaedades, koolis, Nõos leelokoori Ilolang üritustel ja mujal. Oma karmoškamängija on ka olemas.

2018. aastal tähistab Kullakõsõ 15.aastapäeva!
Kontaktandmed: Maria Noormets, 53449761, maria.noormets@mail.ee