Hüä perse' õks pingi löüd.

Leelokoor Sõsarõ

Seto leelokoor "Sõsarõ" on asutatud 1973. aastal. Koori algtuumiku moodustasid ansambli "Leegajus" juures tegutsenud seto laulurühma liikmed (nn alg-Sõsarõ), kelle kokkukutsujaks oli Veera Virgo (sünd. Terak, 1935–2005). Ühenduse esimeseks juhiks oli tuntud rahvamuusika uurija ja etnograaf Igor Tõnurist (1973-1976), kes oli sel ajal "Leegajuse" juht. Järgnevalt kujunes laulurühmast iseseisev koor, mida juhtis rahvaluuleteadlane Vaike Sarv (1976–1983). Pikka aega (1985–2008) oli koori kunstiliseks juhiks ajaloolane ja muuseumitöötaja Sulev Mäeväli. Seejärel oli koorijuhiks muusikaõpetaja Rines Takel (2008-2010). 2010. a algusest on juhib koori seto päritolu ajaloolane ja muuseumitöötaja Elvi Nassar.

Kooris laulavad Petserimaalt Tallinnasse ja Harjumaale elama siirdunud setod ja nende järeltulijad, kelle eesmärgiks on alles hoida oma algupärast leelot, pillimängu ja rahvakultuuri. Iganädalase kokkusaamise kohaks on olnud Tallinna Õpetajate Maja, viimasel ajal ka Matkamaja. Vana kalendri järgi peetavad talsipüha ja lihavõtte kirmasõd on aastate jooksul kujunenud Tallinna ja selle lähikonna setode traditsioonilisteks kokkusaamisteks.

Leelokoori praeguses koosseisus on 14 leelonaist, kellest kaks mängivad ka pilli. Koor tegutseb mittetulundusühinguna - MTÜ Seto Laulukoor Sõsarõ.

Vanu laule ja tantse on tutvustatud ja tutvustatakse edaspidigi peamiselt pealinnas, esinetakse ka mujal Eestis. Iga aastal toimub 19-22 kontserti. Kooril on olnud aastate jooksul rohkesti välisreise, käidud on Saksamaal, Soomes, Rootsis, Venemaal, Ukrainas (Krimmis) ja mujalgi. Mõistagi ei jäta "Sõsarõ" vahele ühtegi esinemist Seto Kuningriigi pidustustel ja leelopäevadel. Sageli esinetakse pealinna väliskülalistele.

"Sõsarõ" repertuaar tugineb autentsele seto leelole. Kokku on aastakümnete jooksul õpitud ja esitatud 150 laulu, 14 laulumängu ja 9 rahvatantsu. Side minevikuga on kõikidele Seto lauljatele väga oluline. Vanem põlvkond on saanud laulud oma emadelt ja vanaemadelt. Nooremad õpivad nii vanematelt lauljatelt kui ka arhiivilindistustelt. Kooris on ka kaks laululoojat-sõnolist - Ülendi Linda ja Nassari Elvi.

2009. aastal ilmunud cd „Tulõ, sõsar, sa mäe pääle“ koondab endas väikest osa meie püsirepertuaarist: kalendritähtpäevade (vastlad, lihavõtted), perekondlike sündmuste (pulmad) ja igapäevaeluga seotud laulud.

Kontakt: Elvi Nassar, elvi@evm.ee; 527 1760
Sõsarõ laule veebis:
• Tulõ, sõsar, sa mäe pääle