Pini õks pinni tund.

Meeskoor Liinats'uraq

"Liinats’uraq" on alates 2000. aastast edukalt tegutsenud traditsiooniline seto meeskoor. Kooris laulavad Tartus elavad peamiselt seto taustaga mehed, kes naudivad sellist meestelaulu, mida lauldi 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses seto külades.

Seto meestelaul erineb oma eriliselt pingestatud kõla, pikemate meloodiliste arenduste ja kaunistusterikkuse poolest naiste lauldud lauludest. Sarnaselt seto naistelaulule, jaguneb ka meestelauludes eeslaulja e sõnolise järgi laulev koor teravakõlaliseks saatehääleks killõks ja heterofooniliselt jagunevaks torrõks.

"Liinats’uraq" laulavad laule, mis on olnud viimaste traditsioonilises keskkonnas laulnud Uusvada ja Meremäe meeskooride repertuaaris, vähem ka teistest Setomaa osadest pärinevaid laule, samuti naiste repertuaari läinud meestelaule ning setode omapäraseid tõlgendusi uuematest rahvalauludest.

2004. aastal anti välja cd-plaat "Liinatsuraq". Väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.

Kuula laule "Liinats´uraq" esituses:
• Kos´alaul
• Lätsi kõrtsu
• Põdratapja
• Väikses Rakvere linnas
• Armastus ja hambahalu
• Hainalaul
Laulavad: Andreas Kalkun, Pärtel Lippus, Lauri Sommer, Kaspar Kolk, Paul Vahelaan, Paul Hagu, Urmas Kalla, Peter Panov, Heno Sarv, Jüri Metssalu, Arvi Haak
Kontakt:
Pärtel Lippus, tel. 52 68 003
liinatsuraq@liinatsuraq.ee