Viä-äi viin joodikõs, halv harinõmine vidä.

Noorte leelokoor Tsibihärbläseq

1986. aastast Obinitsas tegutsenud lastekooril "Tsibihärbläseq"  on olnud mitu nime – Obinitsa laste leelokoor, "Pääsläseq", "Tsibihärbläseq".

Kooris on läbi aastate laulnud mitu koosseisu.

"Tsibihärbläste" repertuaari kuuluvad vanaemadelt (kohalikelt leelonaistelt) õpitud vana seto leelo ja valik laulumänge. Repertuaari kokkupanekul oleme lähtunud just kohalikust lauluvarast ja traditsioonist. Lisaks tantsime vanu seltskonnatantse, mida on Setomaalgi tantsitud.

Peale laulu-tantsu tegeldakse ka setokeelse näidendiga, käsitööga, seto söögiga, toimuvad seto keele tunnid ja õpitakse seto kombestikku ning etiketti.

Aastal 2001 valmis koostöös "Tsibihärbläste" kooriga seto muinasjuturaamat "Kelläga Kahr". Lüüakse kaasa kohalike ürituste korraldamisel, lauldakse kirmaskitel ja räägitakse omal moel kaasa asjades, mis puudutavad kohalikku arengut. Algatatud on vanu uusi tegevusi nt. kristotamise kombe taastamine, koos vanade naistega osaletakse kohalikel kirmastel ja seto-pidudel. Niisama kirmasõl osalejatest on kasvatud headeks abilisteks ürituste korraldamisel. Nt. Obinitsa seltside korraldatud lihavõttenädal, soome-ugri lastelaager Suvõharja Ilo ja Obinitsas toimunud Setomaa Suveülikoolid ja talvekoolid.

Eesti Kultuurkapital määras leelokoorile Tsibihärbläseq 20. tegutsemisaasta puhul ja osalemise eest Taarka etenduses Eesti Kultuurkapitali 2005.aasta aastapreemia.
Koor on välja andnud cd-plaadi 2003. aastal; cd-plaadi Ijälahkjaq 2006. aastal ning 2008. aastal andis koorersa noorte laulustuudioga "Torama" välja ühise cd "Vanstõtsjat - Ilolatsõ".