Lepä kannust kasu-ui' kõivo ja kõo kannust kasu-ui' leppä.

MTÜ Seto Ateljee Galerii

Seto Ateljee Galerii MTÜ on asutatud 2005. aasta algul, et arendada seto kunstisid ja käsitööd, tantsu-laulu ja teatrit. Luua Peko kujusid, uusi suundi sisekujunduses, sepistada ehteid jne. Antakse välja ka ilukirjandust, õppekirjandust ja luulet ning muusikat CD-del.

Seto Ateljee eelkäijateks olid Evar Riitsaare juhitud kunstirühmitus Obinitsa Grupeering ja kirjastus „Kauksi Ülle Mänedsment”