Perevaat'ka kona piät, süümaig, kona süüt, a õdagu tulõ uma aju pääle.

Siidisõsarõ: Purustatud pulmad

PURUSTATUD PULMAD

Lae laul alla MP3 formaadis

Laulab leelokoor Siidisõsarõ, eestütleja Aino Toomesaar, killõ Anne Täht.
Lindistatud 2002. aastal ja avaldatud 2003. aastal ilmunud cd-plaadil Siidisõsarõ.
Plaadi väljaandja: © Eesti Kirjandusmuuseum. Plaadi väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.
Lindistuse originaal on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis.