Rao' ku raud om kuum.

Helbi seto kuur: Tsätski tsura tulõva

Lae fail alla MP3 formaadis

Tsätski tsura tulõva,
Tsätski tsura, tsiiratsinna, tulõva,
Tsätski tsura, tsiiratsinna, tulõva,
katõ musta täkuga,
püksinöpsõ nööri täüs,
kaadsapaika oll pangi täüs.
järve veereh vissi lasi´,
Tsätskih ommõ palljo tsurrõ,
Polotah om palljo poissa,
ütski-ks massa-ai Ivani Illjot,
ütski-ks passi-i Paali Mikot.
Ivani-ks Illjo ilmaillos,
Paali-ks Miko pahavallus.
Tsätskih õks ommõ palljo tsurrõ,
Polotah õks palljo poissa,
pikä´ nii ku reheparrõ´,
kõvõra´ ku hernevarrõ´,
kaap näil pääh oll lakaga,
kinni säitsme tokiga.

Laulab Helbi Seto Kuur, eestütleja Olga Alover, killõ Maria Kala.

Laulu on lindistanud Jaan Tamm 2002. aastal. Laul on avaldatud Helbi Seto Kuuri 2006. aastal ilmunud nelikplaadi Lauluhõpõ hellin 2. plaadil Leelo, leelo, võih om elo.

Plaadi väljaandja: © Helbi seto kuur. Väljaandmist toetas Kultuuriministeeriumi Setomaa kultuuriprogramm.