Soest saa-ai karapinni ja varblasõst kanebivahti.

  • Veeberi Renaldo mälestüsnäütüs om Talinah 11. veebruarini 16.01.2018 (0)

    Veeberi Renaldo mälestüsnäütüs om Talinah 11. veebruarini

    Veeberi Renaldo om Setomaaga kimmält köüdet kunstnik. Timä esä Viktor oll´ seeni kõgõ pikembält tegotsõnu Saatse muuseumi luuja. Kuuh esäga heräsi ka tä huvi rahvakunsti ja kunsti vasta. Tä om kõnõlnu, kuis esäga vanavarra muuseumi hobõsõga vidädeh õs olõ’ kuurmahe mahtunu puukujokõnõ, mis näide arvatõh Pekot kujot´, ni inne kui vahtsõst minti vanavarra tuuma, oll´ sannakõnõ maaha palanugi. Tuust aost pääle om Renaldo tennü hulga Peko kujosit õgah mõõduh. Nuist kuulsamp vaest Setomaal Kolossova küläh Jumalamäel ollõv kujo.

  • Saandi tego – Setomaa valla luuminõ 15.01.2018 (0)

    Saandi tego – Setomaa valla luuminõ

    13. jaanuaril, vana kallendri perrä vana-aastaõdagul peeti Setomaa Valdu Liidu ja Setomaa valla juhtõ iistvidämisel Verska kultuurikeskusõh vana-vahtsõaasta pito. Sääne pido om jo vana, kümnit kõrdu om SVL juht Timmo Margus saisnu pidolistõ iih ja tennü kokkovõttõ lännü aastast ni andnu vällä kingtüisi aasta tegodõ iist.