Kaubõlku-ui põrsast kotti.

Aoplaan

XXX SETO KUNINGRIIK

5. augustil 2023 aastakal Rõsnah

10.00–11.00 Sõira, leevä, piiragu, taari, ollõ, hańsa, verevä viina vastavõtminõ võistlusõ jaos.
11.30 Palvus Rõsna tsässonah.
12.00 Kuningriigi vällähõikaminõ, tervtüse’.
12.45 Tutvustõdas meistridõ sortmisõ korda.
13.00 Süüke ja juukõ maitsminõ ni hindaminõ. Pillimiihi võikimängminõ. Naisi näpotüü võistlus.
13.15 Kimmäs seto keele kõnõlõja (Peko lava).
14.00 Sõnolisõ võistlus. Kalamiihi võistlus.
14.45 Vägümiihi võistlus.
15.00 Naisi kargusõ ja miihi kasatski võistlus.
15.45 Ütehlaulminõ. 100 aastakka edimädsest Petseri laulupidost.
16.15 Ülembsootska kõnõh ni kiiora tagasiandminõ.
16.30 Tutvustõdas ülembsootska sortmisõ kõrda ni kandidaatõ.
17.00 Ülembsootska sortminõ.
17.30 Kuninga meistridõ vällähõikaminõ.
18.30 Sõaväeparaat.
19.30 Kuningalaud ni kirmas ansambliga Kiiora.

14.00–15.40 Leeloparkõ ilotaminõ Peko laval.
13.00–15.45 Seto pillimehe’ mängvä’ tsässona laval.

Võistlustõlõ kirjapandminõ om infotelgih.