Vanamiis kõnõlõs, mis ta tekk, nuur, mis tegemä nakkas.