Innep saat kuulja käest peeru ku rikka käest as'a.