Küsüjäle lüvvä-äi päähä, kumardajal kakstata-ai kaala.