Kui om häste, sis kõigil hüä. A' ku' halvastõ, sis võta-ai kiäki hindä pääle.