Küll küüdse' küünüse ja hamba haarusõ', kost vähägi võimalik.