Piä-ks puul suud kinni, tõõsõl poolel lase jauhta'.

Viisainfo

Seto Kuningriiki om kutsutu kõik Kuningriigi alamba', kedä lastas Kuningriiki sisse ilma õgasugumatsõ massulda ni viisavabalt. Kuningriigi alamba tetäs piiri pääl kindlast rõividõ järgi! Kellel seto rõiva' säläh, tuud tohi-i piiri pääl puttu, ni piat massulda Kuningriiki sisse ni vällä laskma. 

Niisama massulda lastas Seto Kuningriiki sisse ni vällä:
latsõ´ (kooni 12 a.);
kutsutu' külälitsõ';
propuskiga aokiräniku'.

Kõik tõõsõ', kinkal om tahtmist tulla' Seto Kuningriiki kultuuri-, turismi- vai puhkusõreisilõ omma' ka veiga oodõt, a piiri päält piat õnnõ tuu jaost Kuningriigi viisa võtma. Viisa om massu iist ja om olõmah tavalinõ viisa vai humanitaarviisa.

Viisa mass 11 seto krooni vai 12 eurot, tuud saava' kõik kiä' tahtva'.

Humanitaarviisa mass 5 seto krooni vai 6 eurot, tuud saava' nõuda' latsõ’ (alatõh 13 a.), üliopilanõ ni pensionär.

Kõiki massinitõ saisukotusõ' omma' massulda'. Massinat võit jättä õnn tuu jaost ette näüdät kotusõ pääle.