Paremp õks halva puja jalotseh ku hüä väü pähütseh.