Lepä kannust kasu-ui' kõivo ja kõo kannust kasu-ui' leppä.