Piä-ks puul suud kinni, tõõsõl poolel lase jauhta'.