Küll küüdse' küünüse ja hamba haarusõ', kost vähägi võimalik.

  • Seto lihavõtted - ootame kogukondi osalema! 28.11.2023 (0)

    Tartu 2024 kogukonnaprogrammi projekti "Seto Kostipäivä aastaring" raames tähistame maaselitsa ja seto lihavõtted mõnevõrra suuremalt, kutsume kaugemalt külalisi Setomaad omal moel kogema. Eesmärk on tutvustada Setomaa inimesi, loodust ja siinset lihavõtte kombestiku, erilist toidukultuuri ning väärtustada kohalikku toitu. Pane enda kogukond kirja!

  • Seto Kostipäiv – pane enda kohvik kirja! 21.02.2024 (0)

    Tartu 2024 kultuuripealinna-aastal tähistame Seto Kostipäeva mõnevõrra pidulikumalt. Tõenäoliselt on ka kaugemalt külalisi rohkem oodata. Sündmuse eesmärk on ikka sarnane eelnevate aastatega - soovime tutvustada Setomaa erilist toidupärandit ja -kultuuri ning väärtustada kohalikku toitu. Pane enda kohvik kirja!