Kui katõ käega panõdõ, siis üte käega võtadõ; kui üte käega panõdõ, siis katõ käega võtadõ.

  • Ilolang pidi 5 aasta puhul pito 16.02.2018 (0)

    Ilolang pidi 5 aasta puhul pito

    Laulukülä Ilolang kuts 10. veebruaril tõisi laulukülli hindä poolõ kostma. Näide pidotarõ oll Nõo kultuurimajah. Laululisõ’ eläse’ ümbretsõõri Tarto liina ja Põltsamaani’ vällä, a kokko käävä’ Nõkko. Ilolanga süä ja kokkohõikaja om Noormetsa Manni, kiä esi’ om sündünü’ Petsere takah Ungavitsa küläh ilosa Uts´a järve lähkoh.

  • Obinitsa muusiumih vahtsõl aastagal 16.02.2018 (0)

    Obinitsa muusiumih vahtsõl aastagal

    Sälätaadõ kaiõh, õt kuvvamuudu om sis lännü’ muusiumih vahtsõl aastagal ja vahtsõh Setomaa vallah. Õga vahtsõnõ om toorõs ja terävidõ nulkõga’, aastaga peräst olõs jal’ vaia kaia’, õt mäntse’ mõttõ’ ja plaani’ omma’ elolitsõ’ olnu’, ku höste vai halvastõ inõmisõ’ hinnäst vallah tundva’. Terveh Eesti riik om ts´uut harolinõ – miaki’ olõ-õi kimmält innidse kotusõ pääl ja mi väiko riigi jaost liisnalt mitund suurt asja tahetas tetä’, mia’ lahkva’ viil inäbä maad.