Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.