Sügüs tulõ, süä suur, kevväi tulõ, kiistka küleh.

  • Seto laulupärimuse kodulehekülg pälvis kaks tunnustust 19.01.2023 (0)

    Seto laulupärimuse kodulehekülg laul.setomaa.ee, mille loomises osalesid teiste seas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vanemteadur Žanna Pärtlas ning pärimusmuusika külalisõppejõud Janika Oras (Eesti Rahvaluule Arhiiv), sai hiljuti kaks tunnustust: Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali tunnustuspreemia ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustuse „Lokulaud 2022“ aasta teo eest.

  • Seto Instituudil valmis mahukas veebirakendus Ida-Petserimaa kalmistutest 18.01.2023 (0)

    Seto Instituudil on valminud mahukas andmebaas, kuhu on koondatud Ida-Petserimaa kalmistutel olevate seto ja eesti kalmude info. Veebilehel setoinstituut.ee/kalmistud/ asuvas andmebaasis saab külastaja teha virtuaalse ringkäigu Petseri linna luteri- ja õigeusu ning Taeluva, Saalesśa, Mõla ja Pankjavitsa õigeusu surnuaedadel. Nendele praegu Vene Föderatsiooni haldusalasse jääva ajaloolise Setomaa kalmistutele on maetud tuhanded setod ja eestlased.

  • Värskas tuleb Setomaa haridusmudeli ümarlaud 10.01.2023 (0)

    24. jaanuaril algusega kell 14 toimub Värska Kultuurimajas Setomaa haridusmudeli ümarlaud. Osalema on oodatud kõik, kes soovivad kaasa mõelda ja rääkida, milline peab olema Setomaa hariduse tulevik. Ümarlauda veavad eest TERA kooli juhid.