Ku laudah, sis lauda takah.

Ülembsootska ja meistri’ 1999

Ülembsootśka – Nurmeotsa Sulo

Kuninga sõnolinõ – Heliste Leida
Kuninga pillimiis – Tero Kalju
Kuninga kargusõkargaja (kabõhinõ) – Heliste Leida
Kuninga kargusõkargaja (tśura) – Nurmeotsa Sulo
Kuninga leeväküdsäjä – Taali Hiie
Kuninga sõirameistri – Kikkamäe Liisi
Kuninga ollõtegija – Püve Salme
Kuninga veinimeistri – Kala Manni
Kuninga handśa-ajaja – Järve Harri
Kuninga vägimiis – Palolilli Mati
Kuninga kaŕus – Kanni Taavi