Umah kotoh leib magusab ku võõra puul nisuleib.

Ülembsootska ja meistri’ 2003

Ülembsootśka – Riitsaarõ Evar

Kuninga synolinõ – Viskari Jaanus
Kuninga pillimiis – Tero Kalju
Kuninga kargusõkargaja (naane) – Karbi Valli
Kuninga kargusõkargaja (tśura) – Kõivu Kool ́a
Kuninga kasatskikargaja (tütrik) – Talupoja Helen
Kuninga kasatskikargaja (tśurakõnõ) – Vabarna Jalmar
Kuninga leeväküdsäjä – Taali Hiie
Kuninga piiraguküdsäjä – Vabarna Jane
Kuninga sõirameistri – Laanelinnu Viktoria
Kuninga nuur sõirakiitja – Blumi Kärt ja Tammiste Riin
Kuninga ollõtegija – Heliste Leida
Kuninga veinimeistri – Sepä Tiit ?Sepa
Kuninga handśa-ajaja – Kattai Sirje
Kuninga käsitüümeistri – Vabarna Jane
Kuninga nuur käsitüümeistri – Blumi Kärt
Kuninga korvikudaja – Naudi Merle ja Naudi Triin
Kuninga katusõkatja – Kunnusõ Andres
Kuninga vägimiis – Kassi Margo
Kuninga kaŕus – Vabarna Jalmar
Kuninga koolikõnõ – Obinitsa kuul