Ummilõ jalolõ massa-ai palka.

Seto Kongressi Vanemate Kogu otsused