Küsü-üi pini su käest hambit, ku' timä purra' taht.