Tüü olõ-õi kiri, õt mõista-ai tetä.

Seto Kuningriik 2022

XXIX Seto Kuningriik om Luhamaal 6. augustil 2022.