Kiä magõhõhõ kõnõlõs ja madalahe kumardas, tuu hüä inimene olõ-õi.