Süük sünnüs söögi pääle, a lüük sünnü-üi löögi pääle.