Sant pand ütsindä koti kaala, ütsägeske kiso ei maaha.