Kitsõst saa-ai kärnänni, jänessest saa-ai uibovahti, soest saa-ai karapinni.