Kodo olõ-õi kitsõpujast, õt ar pakõ.

Sündmused Setomaal