Vingjäl tsial kõgõ viga: kuna kärs kärnäh, kuna maa külmänõ'.

Sündmused Setomaal