Kerge om tõist kõnõlda', a rassõ tõist ravida'.

Sündmused Setomaal