Koiral olõ-õi kodopaika, pinil olõ-õi perüspaika.

Sündmused Setomaal